هیچ زن و مردی روز اول ازدواج طلق و دعوا را انتخاب نکردند، یک زندگی خوب نیازمند مهارت های خوب زندگی کردن است بسیار قبل‌تر از آنکه نیازمند انتخاب خوب و درست باشد

خود‌گفته زن و شوهری

هیچ زن و مردی روز اول ازدواج طلق و دعوا را انتخاب نکردند، یک زندگی خوب نیازمند مهارت های خوب زندگی کردن است بسیار قبل‌تر از آنکه نیازمند انتخاب خوب و درست باشد

هیچ زن و مردی روز اول ازدواج طلق و دعوا را انتخاب نکردند، یک زندگی خوب نیازمند مهارت های خوب زندگی کردن است بسیار قبل‌تر از آنکه نیازمند انتخاب خوب و درست باشد

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.