افراط و چشمه

خود‌گفته

افراط و چشمه

افراط و چشمه

هیچ چشمه ای در قله نیست
افراط ما را به هدف نمیرساند

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.