ای سکوت ای مادر فریاد ها

خود‌گفته دینی شعر

ای سکوت ای مادر فریاد ها

PhotoCollage_1641470475400

ای سکوت ای مادر فریاد ها

ای سکوت ای مادر فریاد ها

چادرت خیمه دین در باد ها

تو چنان هسته‌ی هستی که خدا

گفت باشد حرمت در یادها

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.