تنت دریای پر عمق نهنگ آلود مرد افکن

خود‌گفته شعر عاشقانه

تنت دریای پر عمق نهنگ آلود مرد افکن

599874_916

تنت دریای پر عمق نهنگ آلود مرد افکن

تنت دریای پر عمق نهنگ آلود مرد افکن

و من غواص نوپای هوس باز صدف گردم

نه با اندیشه‌ی سوداگری در جان تو گردم

به امید تو جسمم را در آغوش تو افکندم

تنت کوهی پر از الماس و شیرانت جواهر بان

و من کاوشگری تنها که بی‌ابزار می‌کندم

نه با اندیشه‌ی سوداگری در جان تو گردم

به امید تو جسمم را در آغوش تو افکندم

تنت بازار شام پر زر و سیم فریبنده

و من کارگری درگیر چشمان فروشنده

نه با اندیشه‌ی سوداگری در جان تو گردم

به امید تو جسمم را در آغوش تو افکندم

تنت می‌خانه‌ای تاریک و مستانت قلندر کُش

و من مغ بچه ای باده به دست نازده مستم

نه با اندیشه‌ی سوداگری در جان تو گردم

به امید تو جسمم را در آغوش تو افکندم

 

این ناپخته کلام حاصل بیان مکتوب احساسات این حقیر است. با نشر آن ترجیحا با نام بنده و نقد آن من را خوشحال کنید.​

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.