کار، امانت و مسئولیت

خود‌گفته سبک زندگی

کار، امانت و مسئولیت

کار، امانت و مسئولیت

از فلانی بدم میومد، کارش رو انجام ندادم …
از فلانی خوشم اومد، کارش رو سریع انجام دادم …
فرض کنید یک کافر یا یک یهودی به شما امانتی میدهد و شما آن را می‌پذیرید که نگاه دارید
آیا حق دارید در آن امانت خیانت کنید!؟
وقتی مسئول یاارباب رجوع یا کارفرمای شما کاری را به شما می‌سپارد و شما می‌پذیرید؟
آیا کوتاهی در خدمت رسانی شما یک نوع خیانت در امانت نیست.
حتی اگر فرد بالا دست شما و کارفرمای شما فردی کافر و فاسق باشد. دستور او امانتی الهی است که اگر پذیرفتید باید به آن عمل کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.